DIT IS WAT WE KUNNEN DOEN

Ambulante
begeleiding

DIT IS WAT WE KUNNEN DOEN

Ambulante
begeleiding

Wat bieden we voor zorg?

ZorgENZOO biedt individuele ambulante begeleiding, thuis of op locatie. Bereikbaarheid kan, als dat nodig is, 24/7 geboden worden. Onze begeleiding is gericht op zowel kortdurende interventies als ook lang(er)durende zorg.

Wat we willen bereiken,

is dat jij je leven zelfstandig kunt oppakken. Daarbij werken we aan verschillende doelen. Die doelen zijn afhankelijk van de hulp die je nodig hebt. Om het overzichtelijk te maken, werken we met een zogenaamde zelfredzaamheid-matrix:

 • Financiën
 • Dagbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Verslaving
 • ADL (= Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
 • Maatschappelijke participatie
 • Sociaal netwerk
 • Justitie

Aan wie bieden we zorg?

Onze doelgroep is uiteenlopend – in de leeftijd van 0 tot 100 – met een licht verstandelijke beperking of psychische problematiek waarbij ons uitgangspunt altijd oplossingsgerichte begeleiding is. Wanneer je een actieve houding hebt en je je begeleidbaar opstelt, werken we graag met je samen om doelen te bereiken.

Waar bieden we zorg?

De begeleiding is meestal bij jou thuis. Voor veel mensen is thuis een veilig plekje, maar soms zijn er omstandigheden in het gezin of in de familie, waardoor het beter is om op een andere locatie af te spreken.
We bieden ambulante begeleiding in principe in de provincies:

 • Friesland
 • Groningen
 • Drenthe

Wanneer kunnen we je (nog) niet helpen?

We kunnen niet de zorg bieden die nodig is wanneer je:

 • Kampt met een acute verslavingsprobleem dat nog niet gestabiliseerd en/of behandeld is;
 • Wanneer je verzorgende of verpleegkundige zorg nodig hebt.

Andere organisaties zijn beter uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

coffee