DIT IS WAT WE KUNNEN DOEN

Duidelijkheid over ons zorgaanbod

DIT IS WAT WE KUNNEN DOEN

Duidelijkheid over ons zorgaanbod

Wat bieden we voor zorg?

ZorgENZOO biedt individuele ambulante begeleiding, thuis of op locatie. Bereikbaarheid kan, als dat nodig is, 24/7 geboden worden. Onze begeleiding is gericht op zowel kortdurende interventies als ook lang(er)durende zorg.

Wij werken met verschillende disciplines, de assistent, menior of senior Begeleider. Bij moeilijke vraagstukken vliegen wij onze GZ- Psycholoog in zodat onze zorg ten alle tijde maatwerk blijft.

Wat we willen bereiken,

is dat jij je leven zelfstandig kunt oppakken. Daarbij werken we aan verschillende doelen. Die doelen zijn afhankelijk van de hulp die je nodig hebt. Om het overzichtelijk te maken, werken we met een zogenaamde zelfredzaamheid-matrix:

 • Financiën
 • Dagbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Verslaving
 • ADL (= Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
 • Maatschappelijke participatie
 • Sociaal netwerk
 • Justitie

Aan wie bieden we zorg?

Onze doelgroep is vanaf 18 jaar en ouder – met een indicatie vanuit de WMO zoals: ZIN, PGB en/of WLZ. Wij geven begeleiding zowel individueel als aan gezinnen. Ook bieden we hulp bij het her-aanpassen aan de maatschappij, mogelijk omdat je hier te lang niet aan hebt kunnen deelnemen door bijvoorbeeld detentie. Ons uitgangspunt is altijd oplossingsgerichte begeleiding. Wanneer je een actieve houding hebt en je je begeleidbaar opstelt, werken we graag met je samen om doelen te bereiken.

Waar bieden we zorg?

De begeleiding is meestal bij jou thuis. Voor veel mensen is thuis een veilig plekje, maar soms zijn er omstandigheden in het gezin of in de familie, waardoor het beter is om op een andere locatie af te spreken.
We bieden ambulante begeleiding in principe in de provincies:

 • Friesland
 • Groningen
 • Drenthe

Vanaf heden zijn we ook gecontracteerd zorgaanbieder bij de gemeentes:

 • Smallingerland
 • Tytsjerksteradiel - 8Karspelen
 • Westerkwartier
 • Dantumadeel - East Fryslân

 

Wanneer kunnen we je (nog) niet helpen?

 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
 • Het aanreiken of toedienen van medicatie doen wij niet;
 • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Vertonen van suïcidaal gedrag;
 • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving, mits cliënt onder behandeling staat van bijvoorbeeld VNN of hiertoe bereid is;
 • Zintuigelijke beperkingen als doof zijn,
 • Florerende psychoses;
 • Het verlenen van onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ).

 De situatie van cliënten kan veranderen op het moment dat ze bij ZorgEnzoo in zorg zijn. Wanneer cliënten op basis van onze exclusiecriteria uitgesloten zouden moeten worden van onze zorg, gaan wij samen met de cliënt en diens vertegenwoordiger op zoek naar een plek waar de gewenste zorg voor de cliënt wel geboden kan worden.coffee