GEEN ZORGEN OVER KOSTEN

Wettelijke
regelingen

GEEN ZORGEN OVER KOSTEN

Wettelijke
regelingen

Wie betaalt de kosten?

De zorg die je nodig hebt valt altijd onder een wet. ZorgENZOO biedt zorg die valt binnen de Jeugdwet (18-) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, 18+). Dit kan in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura via de gemeente (ZiN). Ook via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) wordt de begeleiding vergoed.

Als je hebt gekozen voor een PGB

kun je zelf je zorg inkopen en bepaal je zelf wie jouw zorgverlener wordt. Het geld komt niet op jouw rekening. De Sociale Verzekeringsbank regelt de betaling voor jou.

Bij Zorg in Natura (ZiN)

krijg je ondersteuning van een zorgaanbieder waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt. De financiële afwikkeling verloopt tussen de gemeente en de zorgaanbieder. De gemeente kan wel om een eigen bijdrage vragen voor de hulp die zij biedt, dit wordt geregeld via het CAK. De bijdrage hangt af van de hoogte van je inkomen. Bij het CAK kun je een berekening maken van de eigen bijdrage

Meer informatie over het aanvragen van zorgcoffee