Meeting medezeggenschapsraad

Meeting medezeggenschapsraad

Bij ZorgEnzoo vinden wij het zeer belangrijk dat al onze cliënten en belangenbehartigers mee kunnen denken over hoe wij onze zorg uitvoeren.

Ondanks de huidige corona-maatregelen, willen we dit overleg met jullie wel door willen laten gaan.

Daarom organiseren wij de bijeenkomst dit jaar online.

Wij willen alle cliënten en belangenbehartigers uitnodigen op 17 Juni om 13.00.

10 Juni zal er een link op de website gepubliceerd worden waar iedereen op in kan loggen.

Bij de start van het overleg zal een agenda worden vastgesteld.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jannie Koch

coffee