ZORGENZOO GEEFT JE EEN ZETJE

Als de drempel
te hoog lijkt...

ZORGENZOO GEEFT JE EEN ZETJE

Als de drempel
te hoog lijkt...

Missie:

ZorgENZOO is een laagdrempelige organisatie die hulp biedt bij psychosociale, materiële en sociaaljuridische problemen. ZorgENZOO stelt zich ten doel de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen, ongeacht leeftijd, te bevorderen en hun probleemoplossend vermogen te vergroten.

ZorgENZOO werkt volgens een vaste methodiek waarbij elke individu centraal mag staan. ZorgENZOO werkt door middel van de Evidence Based Methode ‘Oplossingsgericht werken’, de focus ligt op eigen kracht en het versterken van de zelfstandigheid van cliënten waarbij niet het probleem maar de oplossing de sleutel is voor succes.

De zorg- en dienstverlening is individueel, op maat en, afhankelijk van de hulpvraag, op alle niveaus.

Bij zorgENZOO staat in de begeleiding centraal:

  • Eigen kracht,
  • Versterken van de zelfredzaamheid,
  • Eigen verantwoordelijkheid en regie en
  • Het versterken van het sociaal netwerk

Visie:

We zijn een groeiende organisatie met een sterke focus op zorg. Het leveren van kwaliteit is voor ons een groot goed, onze lat ligt daarom hoog voor wat betreft een eigen professionele standaard. Onze focus ligt op innovatieve zorg en vernieuwing, korte lijnen en flexibiliteit.

Binnen de zorg- en dienstverlening van zorgENZOO dient hulp voor iedereen toegankelijk te zijn en dient zorg altijd op maat en vraaggericht geleverd te worden. Uitgangspunt van onze zorg- en dienstverlening is dat de cliënt concrete stappen zet in zijn of haar ontwikkeling op de verschillende leefgebieden.

Onze no-nonsense mentaliteit is daarvoor essentieel. Wij hechten daarom aan een open organisatie en communiceren transparant.

coffee