Missie en Visie

Missie en Visie

Missie:

ZorgENZOO is een laagdrempelige organisatie die hulp biedt bij psychosociale, materiële en sociaaljuridische problemen. ZorgENZOO stelt zich ten doel de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen, vanaf 18 jaar en ouder, te bevorderen en hun probleemoplossend vermogen te vergroten.

ZorgENZOO werkt volgens een vaste methodiek waarbij elk individu centraal mag staan. ZorgENZOO werkt door middel van de Evidence Based Methode ‘Oplossingsgericht werken’, de focus ligt op eigen kracht en het versterken van de zelfstandigheid van cliënten waarbij niet het probleem maar de oplossing de sleutel is voor succes.

De zorg- en dienstverlening is individueel, op maat, afhankelijk van de hulpvraag, op alle niveaus. ZorgENZOO geniet ervan als de cliënt zijn/haar eigen kracht hervindt en de regie terug kan pakken over zijn/haar eigen leven. Juist daarom maken wij geen verschil tussen mensen. Of ze verslaafd zijn, geldproblemen hebben, in een onmogelijke (t)huissituatie zitten, een fatale verkeerde keuze in het leven hebben gemaakt of heel eenvoudig niet weten hoe je een uitkering aanvraagt, wij reiken de hand daar waar dat nodig is. ZorgENZOO biedt voor jongvolwassenen, volwassenen en ouderen laagdrempelige, kwalitatief hoogstaande en duurzame dienstverlening aan.

Bij zorgENZOO staat in de begeleiding centraal:

  • Eigen kracht
  • Versterken van de zelfredzaamheid
  • Eigen verantwoordelijkheid en regie
  • Het versterken van het sociaal netwerk

Uitgangspunt hierbij is één cliënt, één hulpverleningsplan, één gezicht. We geven of organiseren zoveel hulpverlening als noodzakelijk is, maar nooit meer dan nodig. Speerpunten zijn vertrouwen, verbinden en vooruitzicht. Onze professionals werken vanuit een oplossingsgerichte methodiek.

ZorgENZOO biedt ambulante thuisbegeleiding, waarbij niet het probleem maar de mens met diens mogelijkheden centraal staat. Daar waar gewenst en noodzakelijk werken we 'outreachend'. Wij kijken niet naar wat niet kan, maar zullen samen met de cliënt altijd zoeken naar een vorm van dienstverlening die passend is. Hierin zijn wij flexibel, creatief en recht door zee.

Visie:

We zijn een groeiende organisatie met een sterke focus op zorg. Het leveren van kwaliteit is voor ons een groot goed, onze lat ligt daarom hoog voor wat betreft een eigen professionele standaard. Onze focus ligt op innovatieve zorg en vernieuwing, korte lijnen en flexibiliteit.

Binnen de zorg- en dienstverlening van zorgENZOO dient hulp voor iedereen toegankelijk te zijn en dient zorg altijd op maat en vraaggericht geleverd te worden. Uitgangspunt van onze zorg- en dienstverlening is dat de cliënt concrete stappen zet in zijn of haar ontwikkeling op de verschillende leefgebieden.

Onze no-nonsense mentaliteit is daarvoor essentieel. Wij hechten daarom aan een open organisatie en communiceren transparant.

coffee